Abans d’emplenar qualsevol formulari llegeix i consulta detingudament aquesta informació:

1. Tens dubtes sobre el tractament de les teves dades?

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: Pots contactar per adreça postal a Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204, Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat.

2. Quines dades tractem?

Quan omples l’apartat “CONTACTEU” de la nostra web ens facilites la següent informació:

  • El teu Nom i cognoms
  • El teu Correu electrònic
  • El teu dubte , consulta o suggeriment.

Les dades personals facilitades seran incorporades en un Registre d’Activitat del Tractament de Comunicació, titularitat del Responsable de Tractament.

3. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i durant quan temps les tractem?

El Responsable de Tractament tracta les teves dades amb la finalitat de donar resposta als teus dubtes, consultes o suggeriments i poder fer valoracions/estadístiques sobre les mateixes. Les teves dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat establerta i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta i del tractament de les dades, en base a l’establert en la normativa legalment aplicable.

4. Quina és la legitimació per tractar les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la prestació del teu consentiment lliure, específic, informat e inequívoc mitjançant una clara acció afirmativa, quan omples les teves dades en el nostre formulari i el signes. Les dades personals sol·licitades son necessàries per a poder donar-te resposta al teu dubte, consulta o suggeriment.

5. A quins destinataris comunicarem les teves dades?

No es preveu cap cessió de dades personals a tercers ni realitzar transferències amb tercers països excepte aquelles establertes segons la legislació vigent.

6. Quins drets tens com interessat quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a conèixer si es tracten les seves dades.  Així mateix, com a interessat tens dret a :

  • Accedir a les teves dades personals.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades en cas de ser dades inexactes o completar-les si son incompletes.
  • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament en una sèrie de circumstàncies.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades en determinats supòsits.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Per exercir aquests drets, hauràs de dirigir-te per escrit a Delegat de Protecció de Dades de l’Entitat a la següent adreça, Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del seu equivalent i indicar expressament el dret que desitges exercir.

Així mateix, en qualsevol moment pots revocar el teu consentiment mitjançant comunicació escrita a Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça, Av. Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus (Tarragona) o a través de correu electrònic a dpd@ginsa.cat. En qualsevol cas, has d’indicar el teu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificació, adjuntar una fotocòpia del teu document nacional d’identitat o bé del seu equivalent i especificant “Revocació de consentiment”. En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat o considerar vulnerats els teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Catalana de Protecció de Dades al següent enllaç: http://apdcat.gencat.cat.